Monthly Archive:: December 2013

An employee is seen in front of a wine cellar at Gustu restaurant in La Paz

Rượu vang ở Bolivia

Bolivia có một số vườn nho lâu đời ở độ cao hơn 10.000 feet (được cho là những vườn nho ở độ cao nhất thế giới ). Ban đầu, các nhà sản xuất làm các loại rượu vang với nho Moscatel de …