Month: June 2013

Huyền thoại về Sâm panh

  Các vị vua, công tôn, hoàng tử là những người mê đắm sâm panh đầu tiên. Chính họ đã mang danh tiếng và chất lượng của sâm panh ra khắp các vùng miền ở châu …
Tư vấn sản phẩm liên hệ 04 39449084, 0903206186
+ +