Month: December 2013

Rượu vang ở Bolivia

Bolivia có một số vườn nho lâu đời ở độ cao hơn 10.000 feet (được cho là những vườn nho ở độ cao nhất thế giới ). Ban đầu, các nhà sản xuất làm các …
Tư vấn sản phẩm liên hệ 04 39449084, 0903206186
+ +