Month: January 2014

Rượu vang bịch nào ngon

Thomas Angove, một nhà sản xuất rượu từ Renmark, Bắc Australia,   đã phát minh ra loại ‘rượu vang bịch‘ đóng gói (hộp rượu). Bằng sáng chế được cấp cho Angove vào ngày 20 tháng 4 …
Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin mua hàng của quý khách sẽ hoàn toàn được bảo mật, chúng tôi không chia sẻ cho một bên nào khác và cũng không sử dụng vào mục đich khác. Xin cảm ơn …
Quy định đổi và trả hàng

Quy định đổi và trả hàng

Với các sản phẩm rượu vang của Đức Vượng khách hàng có thể đổi trả lại trong vòng 3 ngày với điều kiện còn nguyên tem nhãn và rượu được bảo quản trong điều  kiện …
Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG Thực hiện  Nghị định 47 của bộ Thông tin và truyền thông, chúng tôi không tổ chức bán hàng online do đó trang web này chỉ có tính chất giới thiệu …
Tư vấn sản phẩm liên hệ 04 39449084, 0903206186
+ +