Month: October 2014

Sáng tạo rượu vang Sauvignon của Chile

“Chile sản xuất được rượu vang  Sauvignon Blanc tốt nhưng vấn đề là phải cạnh tranh với rượu vang trắng New Zealand đã nổi tiếng , vì vậy Chile cần phải tìm kiếm một phong …
Tư vấn sản phẩm liên hệ 04 39449084, 0903206186
+ +