Chính sách bảo mật thông tin

Thông tin mua hàng của quý khách sẽ hoàn toàn được bảo mật, chúng tôi không chia sẻ cho một bên nào khác và cũng không sử dụng vào mục đich khác.

Xin cảm ơn quý khách đã mua hàng tại công ty Đức Vượng

Leave a Reply

Tư vấn sản phẩm liên hệ 04 39449084, 0903206186
+ +